1. Is een PAGO verplicht

Is een PMO/PAGO verplicht?

Met het PAGO krijg je inzicht in mogelijke werkgerelateerde gezondheidseffecten van jouw medewerkers, zowel vanuit de vragenlijst als het eventuele bijpassende gezondheidsonderzoek.

Is-een-pmo-pago-verplicht-700x300px

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is niet verplicht om als werkgever uit te voeren, maar een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) wel.
Als werkgever ben je verplicht om met het PAGO de arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Een PAGO is ook preventief. Zo wordt iemand die in de bouw werkt, op zijn gehoor getest. Iemand die veel achter een beeldscherm zit, krijgt een oogtest. En iemand die veel met gevaarlijke stoffen werkt, krijgt een test om te kijken hoeveel lood er in zijn bloed zit. Wat er verplicht getest moet worden per branche, volgt uit de Risico-inventarisatie en -evaluatie, ook wel RI&E. Zo kun je uitsluiten of er, bijvoorbeeld in de bouw, geen gehoorschade door de werkplek wordt veroorzaakt. Als werkgever ben je namelijk verplicht om de gezondheid van jouw medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Dit geldt voor ALLE werkgevers, dus ook als je maar 1 medewerker hebt. Jouw medewerkers zijn daarentegen niet verplicht om deel te nemen aan het PMO/PAGO.

Wil je meer weten over het PMO en PAGO? Download dan hier de volledige whitepaper: 'waarom het PMO onmisbaar is voor jouw organisatie'.

Deel deze pagina

Download de whitepaper

Wil je meer weten?

Download dan de volledige whitepaper: 'waarom het PMO onmisbaar is voor jouw organisatie'.