1. Kr8werk zorgt voor vooruitgang in vitaliteit

Kr8werk zorgt voor vooruitgang in vitaliteit

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van Arbo Unie heet voortaan Kr8werk. En niet alleen de naam is veranderd, ook de inhoud, de aanpak en de rapportage zijn onder handen genomen. Op zo’n manier dat je als organisatie het onderzoek nu nog makkelijker en beter kunt inzetten in je permanente verbetercyclus. “Dáár zit de meerwaarde.”

Kr8werk 1

Willem van Rhenen, bestuurder bij Arbo Unie en hoogleraar bij Nyenrode Business University , schetst hoe zo’n verbetercyclus er idealiter uitziet: “Wil je verzuim preventief aanpakken, dan neem je je Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) als uitgangspunt voor een PMO. Dat gaat verder dan het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) dat je als werkgever verplicht bent aan te bieden aan je medewerkers. Het PMO brengt namelijk niet alleen de gezondheidseffecten in beeld van de arbeidsrisico’s maar kijkt breder, naar de hele mens. Het zoomt dus bijvoorbeeld ook in op leefstijl en psychosociale belasting en het effect daarvan op de inzetbaarheid, nu of op termijn. De uitkomsten van dit onderzoek kun je vervolgens gebruiken om je medewerkers – en daarmee je organisatie – verder in hun kracht te zetten via gerichte maatregelen. Waarna je het effect van die maatregelen kan evalueren, je RI&E weer kunt aanpassen, en zo verder. Om zo je mensen naar een steeds beter gezondheidsniveau te tillen.”

Ruimte voor verbetering

In de praktijk zagen professionals bij Arbo Unie dat in veel organisaties de samenhang tussen RI&E en PMO beter kan. Dat deze instrumenten los van elkaar worden ingezet, waardoor niet de synergie behaald wordt die er in potentie in zit. Wendel Post, arbeidshygiënist bij Arbo Unie: “Voor ons was dit reden om nog eens goed naar ons eigen PMO te kijken: sluit deze goed aan op de RI&E? Wat willen organisaties ermee bereiken? Wat kunnen wij aanpassen om organisaties nog meer te helpen het PMO écht als sturingsinstrument in te zetten? Hoe maken we het ook voor medewerkers aantrekkelijker om mee te doen aan zo’n onderzoek? Daar kwam een aantal verbeterpunten uit waarmee we aan de slag zijn gegaan.”

Stressfactoren en energiebronnen

Het resultaat is Kr8werk. Een PMO dat zo is ingericht dat het de gewenste verbetercyclus zowel faciliteert als aanjaagt. Wendel: “Het PMO bestaat uit het arbeidsgezondheidskundig onderzoek – waarbij je bijvoorbeeld een gehoortest krijgt als je werkt in een lawaaiige omgeving en een ogentest als je veel beeldscherm doet – en een vragenlijst. Het medische onderdeel hebben we uitgebreid met een health check. Die geeft inzicht in verschillende waarden, zoals je vetpercentage, cholesterolgehalte en bloeddruk. Met als plus dat deze aanvulling veel medewerkers motiveert om mee te doen en we een indruk krijgen over iemands leefstijl. Ook de vragenlijst hebben we onder de loep genomen en teruggebracht tot één overzichtelijke, gevalideerde set die aansluit bij het wetenschappelijke model dat wij bij Arbo Unie hanteren: het Work Home Resources model (WHR). Hiermee breng je stressfactoren en energiebronnen in het werk in kaartén neem je ook mee wat er thuis speelt en welke persoonlijke eigenschappen uitputting in de hand werken of juist buiten de deur houden. Zo krijgt je organisatie  met het vernieuwde PMO een heel compleet beeld en daarmee betere handvatten om te sturen op verbeteringen.” Lees hier meer over Kr8werk en het WHR model.

Aanbevelingen die aansluiten

Niet alleen inhoudelijk, ook organisatorisch is met Kr8werk een grote stap vooruitgezet. Dat begint al bij het aanmelden: medewerkers kunnen via een handige planningstool zelf aan afspraak maken op een moment en locatie die hén uitkomt. Wendel: “Nieuw is ook het ‘doelengesprek’ waarin we vooraf met de organisatie bespreken: wat willen jullie bereiken en wat doen jullie daaraan? Op deze manier sluiten onze aanbevelingen beter aan op de processen in jouw organisatie. In de vernieuwde rapportages is het in één oogopslag inzichtelijk wat de belangrijkste uitkomsten zijn van het onderzoek. Dat helpt je om het PMO veel meer als sturingsinstrument in te zetten.”

Betere analyses, betere dienstverlening

Willem benadrukt dat Kr8werk de verbetercyclus in organisaties verbetert en naar een hoger plan tilt en dat bovendien de arbodienstverlening als geheel hier voordeel van heeft. “Dat we werken met gevalideerde tests en vragenlijsten, betekent dat we echt meten wat organisaties willen weten. En dankzij de nieuwe opzet kunnen we resultaten van verschillende PMO’s bij allerlei organisaties beter met elkaar vergelijken en zo betere analyses maken. Van trends en ontwikkelingen, maar ook van het effect van interventies. Deze kennis zet Kr8werk in voor het steeds verder verbeteren van de diensteverlening. Zo zorgen we voor een vooruitgang in vitaliteit in jouw organisatie.”

Meer weten?

Wil je meer weten over Kr8werk en wat dit Preventief Medisch Onderzoek kan betekenen voor jouw organisatie? Lees dan hier verder

Deel deze pagina

Meer over Kr8werk

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen?

Preventief medisch onderzoek duimpje omhoog-100x100px

Vraag dan direct een offerte aan.